Het Twickel College Hengelo

Woolderesweg 130 7555 LC Hengelo

Schoolfoto van Het Twickel College Hengelo

In het kort

Toelichting van de school

Het Twickel College Hengelo - De school als creatieve stad

Onze school is gebouwd door Herman Hertzberger onder het motto: de school als creatieve stad. Wij zien de school als een stad in het klein. In de school kan de leerling oefenen wat hij in het echte leven (dat zich afspeelt in de stad, het dorp) tegen komt, namelijk: wonen (gezin), werk, sport, theater, kunst, wetenschap, filosofie en religie. In de verschillende vleugels van de school worden deze onderdelen zichtbaar.

Het Twickel College Hengelo heeft zich als opdracht gesteld kinderen te willen opleiden tot volwaardige burgers en voor te bereiden op een toekomst in de maatschappij waarin ze gelukkig zijn. Dit wordt gedaan vanuit een visie. Wij denken dat hoe beter de leerlingen de ‘spelregels’ begrijpen van de plek waar ze wonen en werken hoe duidelijker en gemakkelijker het leven is. Des te meer ruimte en tijd blijft er over om de omgeving waarin je leeft te verbeteren en je geluk te vergroten.

Kwalitatief hoogstaand onderwijs
Lestijd is bij ons op school contacttijd. Wij kennen geen keuzewerktijd of begeleidingsuren. Elke les is een les gegeven door de vakdocent. Onze docenten passen eigentijdse onderwijsvormen toe, wat resulteert in goede (examen)resultaten. Wij hebben al jaren achter elkaar hoge slagingspercentages voor havo en vwo.
Er heerst een creatief klimaat waarin iedereen zich mag onderscheiden. Leren doe je niet alleen. Wij zijn ervan overtuigd dat leren gebeurt, onder andere daar waar mensen samen komen. De relatie die de docent heeft met de klas is daarbij belangrijk, maar ook de manier waarop de leerlingen met elkaar omgaan. Zo kennen wij een zeer actieve leerlingenraad bij ons op school.
Wij nemen als school de verantwoordelijkheid om een gezonde school te zijn. Dit houdt in dat wij actief werken aan een gezond leef- en werkklimaat en dat uit zich onder andere in: een rookvrije school en een gezonde kantine. Wij hebben officieel het predikaat Gezonde School Kantine behaald.

Kenmerken van de school

  • Creatief
  • Kwaliteit
  • Brede- en talent ontwikkeling
  • Sportief en gezond
  • Betrokken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • atheneum

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1222

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven