Lyceum de Grundel

Grundellaan 36 7552 ED Hengelo

Schoolfoto van Lyceum de Grundel

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken af onder leerlingen.

In het voorjaar van 2021 hebben wij een eigen vragenlijst uitgezet onder onze leerlingen. In de bijlage zijn de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek weergegeven. De school heeft op basis van de uitkomsten enkele verbeterpunten geformuleerd.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Tijdens de eerste dagen op school maken de leerlingen kennis met het gebouw, de populatie en de omgangsvormen. Mentoren en leerlingen besteden tijdens de mentorlessen aandacht aan de veiligheid op school en iedereen binnen de school doet zijn best respect te tonen voor elkaar en de leefomgeving.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken af onder ouders.

De resultaten die hier gepresenteerd worden, zijn de resultaten van de vragenlijst onder alle ouders in het kader van Vensters voor Verantwoording 2019.

De school heeft op basis van de uitkomsten enkele verbeterpunten geformuleerd.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven