Lyceum de Grundel

Grundellaan 36 7552 ED Hengelo

Schoolfoto van Lyceum de Grundel

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De meeste leerlingen zitten in leerjaar 3 op of boven het niveau van hun basisschooladvies.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De grafische weergaves laten zien hoe leerlingen doorstromen van het moment dat ze op school komen tot en met het eindexamen. 
100% doorstroom in de onderbouw betekent dat alle leerlingen zonder vertraging in leerjaar 3 terecht zijn gekomen. 100% doorstroom in de bovenbouw betekent dat alle leerlingen vanaf leerjaar 3 zonder vertraging hun eindexamen halen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De grafische weergaves laten het slaagpercentage zien in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De grafische weergaves laten zien wat het gemiddelde examencijfer per jaar en per leerweg is.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

In de grafieken is te zien naar welke onderwijssoorten de leerlingen uitstromen na havo en vwo en wat de situatie is één jaar na het examen.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven