C.T. Stork College (Carmel)

Fré Cohenstraat 10 7556 PS Hengelo

Schoolfoto van C.T. Stork College (Carmel)

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bouwen, Wonen en Interieur – BWI 

Van oudsher is dit profiel gericht op opleidingen en beroepsrichtingen binnen de bouwsector. Echter op dit moment is er veel belangstelling voor technologie. C.T. Stork College werkt mee aan het project Sterk Techniek Onderwijs (STO).

Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

Dit profiel heeft veel perspectief. Met name in de regio Hengelo is er veel vraag naar goed opgeleid personeel voor de metaal- en de elektrobranche. De nieuwe technologie biedt heel veel mogelijkheden.

Zorg & Welzijn

Dit profiel heeft veel toekomstperspectief. Door de vergrijzing zal er meer behoefte ontstaan aan zowel verzorgend als verplegend personeel. Op dit moment komt er ook aandacht voor techniek binnen de zorg (bijvoorbeeld domotica).

Economie & Ondernemen

Dit profiel zal in de toekomst voortdurend in beweging blijven. Deze afdeling richt zich meer en meer op circulaire en duurzame economie en de daarbij passende arbeidsmarkt. In toenemende mate ontstaan er internetbedrijven en webwinkels. De competenties van medewerkers zullen met de tijd meebewegen.

Dienstverlening & Producten 

Dit profiel wordt alleen aangeboden aan de leerlingen van TGL. Dit profiel biedt de leerlingen de mogelijkheid om een beroepscomponent te volgen in hun pakket. Dit profiel is gericht op de brede praktijk van dit doorgaans vrij theoretisch profiel. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit is het tweede schoolplan van het C.T. Stork College, waarin de koers voor de komende vier jaren staat beschreven (2020–2024). Als basis voor dit schoolplan zijn we uitgegaan van het Toezichtskader van de inspectie. Aanvullend aan het schoolplan zijn de teamplannen en de vakplannen. De teamplannen zijn jaarplannen waaraan gedurende het schooljaar door het team gewerkt wordt. In de teamplannen en de vakplannen werken we stelselmatig aan onze kwaliteit.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsaanbod van C.T. Stork College is ook terug te vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO 2302. Het passend aanbod van onze school is bedoeld voor leerlingen die in meer of mindere mate hulp nodig hebben ten einde hun diploma te behalen.

Goed lesgeven vormt de basis. De leerlingen volgen het onderwijs in de reguliere setting. De extra ondersteuning en begeleiding voor docenten en leerlingen wordt tijdens de lessen ingezet.

Naast de ondersteuning in de klas kunnen de leerlingen gebruik maken van het ondersteuningsaanbod. Deze ondersteuning is gericht op het bijwerken van leerachterstanden, ondersteuning bij het huiswerk en training op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkelingen. Daar waar nodig bieden we de leerling ondersteuning in onze sociale setting van Pluspunt of Buitenklas. In de ondersteuning is ook de rol van de ouders belangrijk. Het ondersteuningsteam werkt systematisch aan de leerlingbegeleiding.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven