Avila College

Deurningerstraat 67 7557 HB Hengelo

Schoolfoto van Avila College

Profielkeuze

Toelichting van de school

De grafische weergaves laten zien in welke richting de leerlingen examen hebben gedaan.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Avila College maakt deel uit van de Scholengroep Carmel Hengelo. In de komende tijd wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Scholengroep Carmel Hengelo. We zijn binnen de scholengroep onderscheidend, complementair en hebben toegevoegde waarde voor elkaar. Omdat we er van overtuigd zijn dat we beter en meer kunnen presteren gaat de lat omhoog, en brengen we de basis beter op orde. Het blijvend zorgdragen voor het beste VO onderwijs in Borne, Delden en Hengelo is het resultaat van deze overtuiging en van onze samenwerking.

Avila College

‘Uitdagen jezelf te overtreffen’

HAVO kansschool; Avila College is een plezierige, kleinschalige school voor vmbo-TH aan de Deurningerstraat in Hengelo. De school biedt onderwijs waarbij zowel de TL als de opmaat naar de havo centraal staat. Ook het vormen en coachen van de leerling tot een zelfverzekerd individu is een speerpunt. Een school voor leerlingen die hun grenzen willen verleggen, hun talent willen ontdekken en benutten in een lerende, veilige omgeving. Onze school is in het groen gelegen en ruim van opzet. Plezier en afwisseling zijn belangrijk. Samen met het docententeam zorgen we ervoor dat  iedereen zich op z’n plek voelt. Want pas als je een prettige en veilige leeromgeving hebt, kun je het beste uit jezelf halen. Kortom: Avila College is voor vmbo-TH-leerlingen de perfecte startplaats binnen Scholengroep Carmel Hengelo en biedt veel mogelijkheden richting havo, mbo en hbo. Daar zit altijd een passende leerweg bij.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingenzorg bestaat uit drie delen:

De eerste lijn is de leerlingenzorg die dicht bij de leerling en ouders staat, laagdrempelig is en weinig bureaucratie kent. Deze begeleiding en zorg wordt gegeven door de mentor. Docenten en begeleidende assistenten.

De tweede lijn begeleiding binnen school is bedoeld voor leerlingen met een specifieke, vaak structurele hulpvraag. Die begeleiding wordt gegeven door de specialisten op het gebied van milde psychosociale problematiek zoals de zorgfunctionaris, de zorgcoördinator, de orthopedagoog en specialisten op het gebied van de orthodidactiek, zoals dyslexie en dyscalculie. In ons beleid kiezen we voor een zorgteam per locatie binnen de instelling en een overkoepelende zorgsecties voor Scholengroep Carmel Hengelo. Hierbij dient vermeld te worden dat De Arcade haar eigen zorgstructuur heeft en haar eigen specifieke taak.

Voor de derde lijn begeleiding heeft de school structurele contacten met velerlei maatschappelijke instanties. Bovendien neemt de school zitting in het Zorg Advies Team (ZAT). In dit team zitten de zorgcoördinator, eventuele andere vertegenwoordigers uit een zorgteam, een schoolgericht maatschappelijk werker van Carint, de leerplichtambtenaar, een medewerker van de jeugdgezondheidszorg en een functionaris van de politie. Doel van het ZAT is het bieden van een consultatiefunctie aan de school bij psychosociale problemen van leerlingen en/of de ouders, die de zorg van de school te boven gaan en zo nodig het snel en effectief realiseren van hulp aan leerlingen en/of de ouders. 

Avila College, Deurningerstraat valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven