Jan van Brabant College vestiging Deltaweg

Deltaweg 205 5709 AB Helmond

Schoolfoto van Jan van Brabant College vestiging Deltaweg

In het kort

Toelichting van de school

Het Jan van Brabant College, vestiging Deltaweg is een vmbo-GT-school voor openbaar onderwijs. We zijn een kleinschalige school met veel aandacht voor een veilig en plezierig leerklimaat. Op onze school willen we van en met elkaar leren. Daarbij waarderen en respecteren we elkaar in al onze verscheidenheid. Enkele jaren geleden zijn we gestart met een nieuw onderwijsconcept, Deltawijs. Daarbij werken leerlingen op basis van talent en interesse, o.a in kleine groepen samen in projecten. Als Brainportschool werken we intensief samen met bedrijven en instellingen. Dit levert voor alle betrokkenen rijke leerervaringen op.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinschalige school met rond de 300 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren stabiel zal blijven. Dat betekent dat we ruimte hebben om het onderwijs op verschillende manieren vorm te geven, dat we oog hebben voor al onze leerlingen en dat we hen de zorg, aandacht en veiligheid kunnen bieden die ze nodig hebben om optimaal te kunnen presteren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
324

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven