Jan van Brabant College vestiging Molenstraat

Molenstraat 191 5701 KD Helmond

Schoolfoto van Jan van Brabant College vestiging Molenstraat

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Waar de doorstroom binnen de school jarenlang goed en stabiel was, heeft de pandemie een duidelijke invloed gehad op onze bevorderingscijfers. Gezien de extra maatregelen die we hebben ingezet, verwachten we hier in het komende jaar weer een opgaande lijn te zien.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages zijn op alle afdelingen goed te noemen. Ze lagen in de afgelopen jaren op of zelfs boven het landelijk gemiddelde. Datzelfde geldt voor de gemiddelde examencijfers.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen al jaren op alle afdelingen op of boven het landelijk gemiddelde. Op de mavo doen alle leerlingen standaard examen in zeven vakken. Hierdoor moeten ze hun aandacht wat meer verdelen maar dit levert wel een betere voorbereiding op voor een vervolgstudie op het mbo en een gemakkelijkere doorstroom naar de havo. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 heeft de school de waardering Goed gekregen van de inspectie voor de afdeling vwo. Een prachtige prestatie die het jaar daarop resulteerde in de toekenning van het predicaat excellent voor deze afdeling. In 2020 kregen we ook voor onze havo-afdeling de waardering Goed. Met enige vertraging vanwege de pandemie werd in januari 2022 ook aan de havo het predicaat excellent toegekend. Later in het schooljaar werd het predicaat excellent voor de vwo-afdeling voor drie jaar verlengd. Bovendien kreeg onze tweetalige afdeling (tto) een verlenging van het certificaat tto senior school waarmee werd bevestigd dat het tweetalig onderwijs op het Jan van Brabant voldoet aan de kwaliteitsnormen van Nuffic.

Terug naar boven