Jan van Brabant College vestiging Molenstraat

Molenstraat 191 5701 KD Helmond

Schoolfoto van Jan van Brabant College vestiging Molenstraat

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Jan van Brabant College, vestiging Molenstraat is een school voor openbaar onderwijs. De school staat open voor leerlingen en medewerkers van alle gezindten, uit alle culturen en van elke geaardheid. Wij respecteren elkaar in al onze verscheidenheid. Onze school is een afspiegeling van de gemeenschap.

Het Jan van Brabant College verzorgt kwalitatief hoogstaand, uitdagend, ontdekkend, onderzoekend en ondernemend voortgezet onderwijs in Helmond en de Brainportregio. Dit is de missie van onze school. Wij zijn de enige tweetalige school van Helmond en één van de ruim 25 scholen in Nederland die tweetalig onderwijs op alle niveaus aanbiedt.

Ons onderwijs is gebaseerd op vier kernwaarden.  Deze zijn richtinggevend voor ons onderwijs: relatie, eigenaarschap, ambitie en inspiratie.

Wij leiden onze leerlingen op voor een diploma dat past bij hun mogelijkheden en ambities en dat aansluit bij de gekozen vervolgstudie. Daarbij vinden wij het belangrijk dat we onze leerlingen en medewerkers de mogelijkheid bieden om hun talenten volledig te benutten en dat ze veilig kunnen werken in een positief en inspirerend klimaat. Als Brainport school staan wij voor de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven; onze leerlingen leren voor de toekomst, in hun eigen omgeving maar zeker ook in de internationale omgeving. Wereldburgerschap is daar integraal onderdeel van.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, zelfredzame burgers, die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkelproces. Wanneer het ontwikkelproces stagneert en het welbevinden van onze leerling in het gedrang komt, zoeken wij samen met de leerling, ouders/verzorgers, mentor en vakdocenten naar de juiste aanpak. Daarbij zien we kwaliteiten en denken we in kansen en mogelijkheden, we gaan uit van wat wel goed gaat en proberen die basis sterker te maken. We geven de ruimte om talenten te ontdekken en dagen elkaar uit om grenzen te verleggen. Daarbij blijft het eigenaarschap liggen bij de leerling en zijn ouders/verzorgers en biedt de school een ondersteunende rol.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven