Jan van Brabant College vest Molenstraat

Molenstraat 191 5701 KD Helmond

Schoolfoto van Jan van Brabant College vest Molenstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wij plaatsen leerlingen altijd op het hoogste niveau bij een dubbel advies en we maken ook geen gebruik van dakpanklassen. Bij de afdeling tweetalig plaatsen we bij een dubbel advies op het lagere niveau. Wel zijn er gedurende het jaar mogelijkheden om van niveau te wisselen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom binnen de school is goed en stabiel. Vandaar dat we bij deze indicator al enkele jaren (ruim) boven de norm van de inspectie zitten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentage volgen de afgelopen jaren de landelijke trend waarbij in het schooljaar 2018-2019 opnieuw een goede score is behaald. Opvallend is de hoge score op de havo het afgelopen schooljaar.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zitten al jaren rond of boven het landelijk gemiddelde. In het afgelopen schooljaar 2018 - 2019 is deze trend onveranderd. Op de mavo doen al onze leerlingen standaard examen in zeven vakken. Hierdoor moeten de leerlingen hun aandacht wat meer verspreiden maar dit levert wel een betere voorbereiding op het mbo op en daarnaast een makkelijkere doorstroom naar havo.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het afgelopen jaar heeft de school de waardering Goed gekregen van de inspectie voor de afdeling vwo. Een prachtige prestatie waarna ook het predicaat excellent voor deze afdeling werd verkregen.

Ook de andere afdelingen worden door de inspectie positief beoordeeld.

Terug naar boven