Jan van Brabant College vest Molenstraat

Molenstraat 191 5701 KD Helmond

Schoolfoto van Jan van Brabant College vest Molenstraat

In het kort

Toelichting van de school

Het Jan van Brabant College, vestiging Molenstraat is een school voor openbaar onderwijs met mavo, havo en vwo, zowel Nederlandstalig als tweetalig. Tweetalige leerlingen volgen een groot aantal vakken in het Engels. Voor dat vak doen ze ook een speciaal examen, Cambridge IGCSE, dat gelijk staat aan het examen dat leerlingen in Engelstalige landen doen.

We zijn een Brainportschool en staan daarmee voor onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen: eigentijds, uitdagend en betekenisvol. Internationalisering en techniek spelen daarin een belangrijke rol. We werken samen met regionale bedrijven en organisaties en hebben contacten met scholen in diverse Europese landen. Daarom bieden we ook extra vakken aan: het vak technologie & design in de onderbouw,?de eindexamenvakken?product ontwerpen, kunst, informatica?en wiskunde D?in de bovenbouw en het vak?global?perspectives?op het?tweetalig onderwijs (tto).?? 


Kenmerken van de school

 • Brainportschool
 • Tweetalig onderwijs
 • Internationalisering
 • Techniek
 • Extra aanbod van vakken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door demografisch terugloop is het leerlingenaantal op het Jan van Brabant College, vestiging Molenstraat de laatste jaren licht gedaald naar ca. 900 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren stabiel zal blijven. Daarmee zijn we een kleinschalige school waarin voldoende ruimte is om het onderwijs op verschillende manieren vorm te geven en waarin we onze leerlingen de zorg, aandacht en veiligheid kunnen bieden die ze nodig hebben om optimaal te kunnen presteren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
881

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven