J v Br College vest Deltaweg

Deltaweg 205 5709 AB Helmond

Schoolfoto van J v Br College vest Deltaweg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Door meer in te spelen op normen en waarden en in het primaire proces wat interventies te plegen streven we ernaar om de gevoelens van de leerlingen weer in de juiste richting te krijgen en er weer een tevredenheid bij leerlingen ontstaat van minimaal een 7,5.

Daarnaast is er op het gebied van de lessen (aansluiten bij de belevingswereld), activerende werkvormen en de buitenschoolse activiteiten winst te boeken. het komend jaar gaan we daar met de docenten en de leerlingen werk van maken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Enorm trots zijn we op de uitslag van de enquete onder de ouders van alle leerjaren.
Een gemiddelde van bijna een 8, waarbij veiligheid en sfeer hoog scoren. We streven er ook naar om in onze kleinschalige school de lijnen kort te houden en veel te investeren in warmte en betrokkenheid. Deze kernwaarden zorgen voor de veiligheid en sfeer, die onze leerlingen en zeer zeker ook hun ouders enorm waarderen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven