J v Br College vest Deltaweg

Deltaweg 205 5709 AB Helmond

Schoolfoto van J v Br College vest Deltaweg

Profielkeuze

Toelichting van de school

In deze pagina is terug te vinden dat de Deltaweg een school is voor VMBO-T.
De keuze voor de verschillende sectoren is niet terug te vinden in bijgeleverd overzicht.
Deze keuzes worden in deze toelichting gegeven:
  

ca 35 % van de lln volgt Zorg en welzijn in klas 4

ca 35 % van de lln volgt Economie in klas 4

Ca 25 % van de lln volgt Techniek in klas 4

ca 5 5 van de lln volgt landbouw in klas 4

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlage is het schoolplan 2016 t/m 2020 te lezen.

In dit nieuwe schoolplan wordt ingegaan op de vijf speerpunten van de school:

1) continueren van het oplossingsgerichte en individuele mentoraat

2) het verbeteren van de doorstroom naar het vervolgonderwijs

3) verdere digitalisering van het onderwijs

4) het versterken van de rol van de vakdocent

5) blijvende aandacht voor zorg en begeleiding

De bijlage De Cajuit is het schoolplan van de eerste opvang anderstalige wat een integraal onderdeel is van vestiging Deltaweg.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Toelichting:
We kennen een  zorgstructuur op maat waarbij we een meegaand mentoraat hebben dat gericht is op de individuele leerling.
Doel is om een goede relatie te leggen met alle leerlingen en hun ouders. Centraal daarbij staat een goed welbevinden met als gevolg dat de leerprestaties van de leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen verlopen.
Bij (leer)problemen verwijst de mentor naar specialisten die dagelijks op school aanwezig zijn en samen het zorgteam (vangnet) vormen.
De mentor blijft een vertrouwensfiguur.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven