Vakcollege Helmond

Keizerin Marialaan 4 5702 NR Helmond

Schoolfoto van Vakcollege Helmond

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage is op het Vakcollege al jaren hoog. Zowel voor het vmbo-basis als vmbo-kader presteren de leerlingen van het Vakcollege beter dan landelijk gemiddeld. Het Vakcollege heeft verhoudingsgewijs meer vmbo-basis leerlingen dan kader-leerlingen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Vakcollege heeft een hoog slagingspercentage. De goede resultaten zien we ook terug in de examencijfers van de leerlingen.

Het Vakcollege investeert in goede begeleiding en ondersteuning bij de vakken. We zien dit onder andere terug bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Door het aanbieden van ondersteuningslessen in deze vakken, behalen de leerlingen van het Vakcollege gemiddeld hogere cijfers dan landelijk gemiddeld.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen. De leerling oriënteert zich op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen. Middels een digitale methode en reflectiegesprekken zal de leerling de vaardigheden ontwikkelen om de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met loopbaancompetenties. Het loopbaandossier wordt verwerkt in een digitaal portfolio waarvan hij eigenaar is vanaf leerjaar 1. 

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Vakcollege werkt permanent aan de verbetering van het onderwijs. In de onderbouw kiezen leerlingen al vanaf klas 1 voor een beroepssector. Hiermee worden ze goed voorbereid op het eindexamen. Dit zien we terug in de resultaten. Het aantal leerlingen dat zonder zitten blijven vanaf klas 1 een diploma haalt, stijgt.

Terug naar boven