Vakcollege Helmond

Keizerin Marialaan 4 5702 NR Helmond

Schoolfoto van Vakcollege Helmond

Profielkeuze

Toelichting van de school

De leerlingen volgen vanaf de eerste klas hun lessen in een beroepsgerichte afdeling. De leerlingen kunnen kiezen uit 3 sectoren: Economie & Ondernemen, Techniek en Zorg & Welzijn. Leerlingen die nog geen keuze kunnen maken, hebben de mogelijkheid een jaar lang de 3 sectoren te verkennen. Naast een aantal basisvakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en mens & maatschappij volgen de leerlingen ook een beroepsgericht vak en één vak dat specifiek bij de sector hoort. In klas één starten de leerlingen met 7 beroepsgerichte uren en dat loopt in de vierde klas op tot 14 uur. 


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Vakcollege biedt kwalitatief goed onderwijs. Wij werken aan een goed pedagogisch klimaat en vakinhoudelijk goede lessen. Vanuit onze maatschappelijke taak dragen we bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Het Vakcollege biedt verscheidene ondersteuningsvormen die afgesproken zijn binnen het samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Spil in de ondersteuning is de mentor die samen met de vakdocenten de ondersteuning afstemt op de behoefte van elke leerling. De leerlingen en de mentor worden ondersteund door een eigen zorgteam met deskundigen vanuit de zorgcoördinatie, remedial teaching, orthopedagogiek, ambulante begeleiding en schoolmaatschappelijk werk. We hebben korte lijnen naar de jeugdzorg, de gemeente en de wijkagent. Daarnaast bieden wij bijzondere ondersteuningsarrangementen voor specifieke groepen leerlingen. Dit betreft schakelklassen pro – vmbo, een integratieklas en syntheseklas. Deze genoemde klassen vormen samen de afdeling Passend Onderwijs welke als doel heeft onderwijs te bieden en daarmee in te spelen op de meest uiteenlopende onderwijsbehoeften.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven