Carolus Borromeus College

Markesingel 2 5707 DJ Helmond

Schoolfoto van Carolus Borromeus College

In het kort

Toelichting van de school

Het Carolus Borromeus College in de wijk Brandevoort is een school voor mavo-plus, havo en vwo (atheneum en gymnasium). De mavo kenmerkt zich door de plus programma’s, deze programma’s bieden extra ondersteuning voor leerlingen. Er is ook ruimte voor het ontwikkelen van talenten in het XL programma. Op de mavo staat ondernemerschap centraal in projecten en vakoverstijgende activiteiten. In de havo onderbouw  staat ’het anders leren’ centraal. Er is voor leerlingen meer keuzevrijheid en er wordt recht gedaan aan tempo verschillen. Op deze wijze bereiden de leerlingen zich voor op  de bovenbouw waar zij de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor het International Business College. Het ‘anders leren’ wordt dan 1 dag per week toegepast. Het vwo bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Leerlingen mogen kiezen voor XL leren en maken hierin keuzes vanuit hun eigen passies en belangstelling. Daarnaast volgen leerlingen lessen in de Carolus Academie. In dit programma worden vakken gecombineerd aangeboden aan de hand van thema’s. In de bovenbouw is het mogelijk om evenals op de havo te kiezen voor IBC. Vanaf het schooljaar 2017–2018 is er een speciale klas voor hoogbegaafde leerlingen (Xsklas). Leerlingen die in deze klas instromen krijgen een aangepast programma. Het betreft hier veelal leerlingen die de basisschool versneld hebben afgerond en nog wat jonger zijn. Het streven is om in 3 jaar aan te kunnen sluiten bij het bovenbouwprogramma van het vwo of de havo.

Kenmerken van de school

 • De ondernemende leerling
 • International Business College
 • 3D Design
 • XL-Leren
 • Internationalisering

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is sprake van een stabiel evenwicht. Er wordt, mede door de groei van het basispotentieel binnen onder andere de wijk Brandevoort (waar de school staat), de komende jaren een groei verwacht.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1434

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven