Dr. Knippenbergcollege

Nachtegaallaan 40 5702 KN Helmond

Schoolfoto van Dr. Knippenbergcollege

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Sinds de wet passend onderwijs, is passende ondersteuning van leerlingen nog belangrijkrijker. Daarbij moet de begeleiding effectief zijn: snelle signalering en aansluitend de leerling kort en zeer nabij begeleiden. Concreet wordt de basisbegeleiding dieper in de organisatie gelegd. De mentor is daarbij de spil van de begeleiding, ondersteund door afdelingsleiding en team-interne-begeleider. Bovenop de basisbegeleiding kan tijdelijk extra begeleiding gegeven worden vanuit het zorgteam door een leerling te plaatsen in begeleidingsgroep of te ondersteunen door een individueel traject door een zorgspecialist: RT-ers, contextueel begeleider, leerlingbegeleider binnenboord, orthopedagoog of de jeugd- en gezinscoach.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven