Yuverta vmbo Horst

Spoorweg 8 5963 NJ Hegelsom

Schoolfoto van Yuverta vmbo Horst

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verschillende reglementen en protocollen liggen ten grondslag aan een veilig schoolklimaat. Deze zijn altijd op te vragen bij de school of in te zien via de pagina publieke verantwoording op onze website.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In lijn met de landelijke LAKS monitor voor het meten van de tevredenheid bij onze leerlingen, voeren wij om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders. Hiermee krijgen wij zowel vanuit de leerlingen als vanuit de ouders belangrijke informatie om ons onderwijs nog verder te verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven