CITAVERDE College, locatie Horst

Spoorweg 8 / Postbus 6214 5963 NJ / 5960 AE Hegelsom

Schoolfoto van CITAVERDE College, locatie Horst

In het kort

Toelichting van de school

Het CITAVERDE College Horst heeft in de afgelopen jaren een stabiele en sterke ontwikkeling doorgemaakt, die al vier keer heeft geleid tot een erkenning als excellente school. In 2019 is de school door Elsevier uitgeroepen tot superschool. Dit betekent dat CITAVERDE College Horst op basis van (1) de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool, (2) de onderwijssnelheid in de onderbouw, (3) het bovenbouwsucces en (4) het examencijfer behoort tot de beste 15% van de scholen in Nederland! De verworven expertise wordt geborgd en direct weer benut om de kwaliteit van de organisatie te versterken. De school werkt volgens duidelijke structuren in de vorm van leergebieden, waar de leerling kansen krijgt om op maat zijn talenten te ontwikkelen. Het CITAVERDE College Horst gaat gedegen om met het passend onderwijs en de veranderende schoolpopulatie en speelt een innoverende rol in de regio. Het is een bruisende school waar veel gebeurt en waar de leerling centraal staat. Er wordt zonder onderscheid gehandeld en de school kijkt voor alle leerlingen zorgvuldig naar gelijke mogelijkheden.

Kenmerken van de school

  • VMBO-groen
  • Kleinschalig
  • Persoonlijke aandacht
  • Optimale talentontwikkeling
  • Superschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b / vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
435

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?