Hooghuis Heesch

Schoonstraat 34 5384 AP Heesch

  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Elk jaar worden leerlingen van alle leerjaren op hun tevredenheid over de verschillende onderwerpen, die te maken hebben met veiligheid, van onze school bevraagd;
hun mening treft u hier aan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hooghuis Heesch hecht veel waarde aan de veiligheid op school. Het schoolgebouw ligt in een veilige omgeving midden in het dorp Heesch. 
Er is een voordeurbeleid en de hele dag is een receptionist(e) aanwezig. Veiligheidscamera's beschermen leerlingen en personeel. Verkeerseducatie, voorlichting over alcohol en drugs, pestprotocol, sociale vaardigheidstraining voor brugklassers en een jaarlijkse training om cyberpesten te voorkomen zorgen ook voor een hoger gevoel van veiligheid. Als laatst versterkt een algeheel rookverbod op het gehele schoolterrein (en natuurlijk een alcoholverbod) de veiligheid van onze school. Jaarlijks wordt een welzijnsvragenlijst afgenomen om te kijken hoe onze leerlingen zich voelen. Leerlingen hebben zoveel mogelijk een aaneengesloten lesrooster en worden geacht tijdens lestijden het schoolgebouw niet zonder toestemming te verlaten. Leerlingen en personeel kunnen desgewenst een beroep doen op de vertrouwenspersonen.
Zie ook tevredenheidsenquêtes van ouders en leerlingen en het schoolveiligheidsplan.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Een keer per 2 jaar worden de ouders van de leerlingen uit het derde leerjaar naar hun tevredenheid over de verschillende onderwerpen van school bevraagd; hun beoordeling treft u hier aan. In 2018 -2019 volgt een nieuwe enquete.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven