Hooghuis Heesch

Schoonstraat 34 5384 AP Heesch

  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch
  • Schoolfoto van Hooghuis Heesch

Profielkeuze

Toelichting van de school

Alle leerlingen op de locatie Hooghuis Heesch volgen 7 vakken.

In Leerjaar 3 kunnen leerlingen kiezen voor het Mavo+  traject, dat 7 theoretische vakken bevat, of het VMBO g/t traject dat het intersectorale programma D&P (Dienstverlening & Producten) volgt.

De Mavo+ traject is gericht op leerlingen die uiteindelijk naar de Havo willen.
Het VMBO g/t traject heeft een naadloze aansluiting op het MBO.
We spreken over een TL-Plus opleiding bij zes theorievakken en een praktisch vak, een GT-diploma op het moment dat er 5 theorievakken en een praktisch vak zijn afgerond en over een Mavo+ opleiding indien er 7 theorievakken succesvol voltooid zijn.Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2016/2020 sluit volledig aan op koers 2020 van de overkoepelende organisatie Carmel en de kaderbrief van Het Hooghuis. Het schoolplan is het spoorboekje van de school.

Verder zijn op deze pagina opgenomen:
De algemene scholengemeenschappelijke schoolgids en die van de locatie Heesch.
Natuurlijk vindt u al deze informatie ook op onze website: www.hethooghuis.nl (locatie Heesch)


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Hoe wij met zorg voor elkaar, zorg voor de ander, passend onderwijs op Het Hooghuis Heesch omgaan kunt u lezen in de bijlagen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven