De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

  • Een groep leerlingen van De Buitenhof staat met regelmaat in de keuken. Naast het leren koken is er ook aandacht voor een gezonde leefstijl.
  • De groepsgrootte van de klassen zijn niet heel groot. Dit biedt rust en dus ook meer tijd voor persoonlijke begeleiding van de leerling.
  • Muziek als vak op De Buitenhof. Samenspel, even afzonderen, doorzetten, er komt van alles bij kijken. Goed voor de ontwikkeling!
  • Bewegen is gezond! En dus is er voldoende ruimte voor onze leerlingen om volop in beweging te komen.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 heeft inspectie onze scholen bezocht. De inspectie kijkt naar de kwaliteit van de school, wat gaat er goed en wat kan er beter. Hun rapport kun je onderaan deze pagina downloaden.

Inspectie is tevreden over ons onderwijs. Als sterk punt van onze school noemen ze het 'gedifferentieerd onderwijs'.
Dat geeft aan dat we bij De Buitenhof kijken naar onze leerling en naar wat deze leerling nodig heeft. Aan welke ondersteuning heeft de leerling behoefte. Als we dat weten, kijken we samen, dus ook met ouders, naar het perspectief van de leerling. En daar werken we samen naar toe.

Terug naar boven