De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

  • Een groep leerlingen van De Buitenhof staat met regelmaat in de keuken. Naast het leren koken is er ook aandacht voor een gezonde leefstijl.
  • De groepsgrootte van de klassen zijn niet heel groot. Dit biedt rust en dus ook meer tijd voor persoonlijke begeleiding van de leerling.
  • Muziek als vak op De Buitenhof. Samenspel, even afzonderen, doorzetten, er komt van alles bij kijken. Goed voor de ontwikkeling!
  • Bewegen is gezond! En dus is er voldoende ruimte voor onze leerlingen om volop in beweging te komen.
  • Lichte, ruime lokalen geven rust en ruimte in de hoofden van onze leerlingen. En dat komt de ontwikkeling alleen maar ten goede!

Contactgegevens

De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6
6419 PJ Heerlen

Telefoon:
0455711896
Schoolwebsite:
www.buitenhof-school.nl
E-mailadres:
buitenhof@stichtingalterius.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Alterius

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
410
Website schoolbestuur:
www.stichtingalterius.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Parkstad e.o. 3106

Terug naar boven