De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

  • Een groep leerlingen van De Buitenhof staat met regelmaat in de keuken. Naast het leren koken is er ook aandacht voor een gezonde leefstijl.
  • De groepsgrootte van de klassen zijn niet heel groot. Dit biedt rust en dus ook meer tijd voor persoonlijke begeleiding van de leerling.
  • Muziek als vak op De Buitenhof. Samenspel, even afzonderen, doorzetten, er komt van alles bij kijken. Goed voor de ontwikkeling!
  • Bewegen is gezond! En dus is er voldoende ruimte voor onze leerlingen om volop in beweging te komen.

In het kort

Toelichting van de school

Bij De Buitenhof kijken we naar de behoefte van onze leerlingen aan ondersteuning. En vanuit die behoefte gaan wij aan de slag. Maatwerk dus.

Wij bieden leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 12 tot 20 jaar een veilige plek om te leren en ontwikkelen. Vanuit die omgeving kunnen zij zich op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied verder groeien.

Ons doel is dat onze leerlingen na een periode van zorg en onderwijs op maat kunnen doorstromen naar een passende onderwijsvorm. Onderwijs dat aansluit bij het perspectief van die leerling.

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Afstemming
  • Betrokkenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat op onze school zit, is niet het hele schooljaar hetzelfde. Soms kunnen onze leerlingen namelijk al midden in een schooljaar doorstromen naar een andere (reguliere) onderwijsvorm. En dat is mooi, want dat is ons doel.
Natuurlijk komt het ook voor dat leerlingen tijdens een schooljaar bij ons op school komen. En dus hebben we geen vast aantal leerlingen per jaar. Daarom zie je ook verschil in de aantallen die hier rechts worden genoemd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?