De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kloosterkensweg 6 6419 PJ Heerlen

Schoolfoto van De Buitenhof school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van vso De Buitenhof!

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten en doelen van De Buitenhof.

De Buitenhof biedt leerlingen met psychiatrische problematiek in de leeftijd van 12 tot 20 jaar een leer- en ontwikkelingsklimaat waarbinnen zij hun individuele mogelijkheden op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied kunnen ontplooien.

Doel is de leerlingen na een intensieve periode van zorg en onderwijs op maat verder te verwijzen naar een passende onderwijsvorm die bij het perspectief van de leerling aansluit.

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Afstemming
  • Betrokkenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202

Bron

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?