Yuverta vmbo Heerlen

Heldevierlaan 12 6415 SB Heerlen

Schoolfoto van Yuverta vmbo Heerlen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Als school maken wij werk van ons voornemen te groeien in kwaliteit. Vandaar dat wij jaarlijks de tevredenheid van onze leerlingen en ouders peilen. Zo kunnen wij zien of wij onze doelen halen en (nog) op koers liggen. Naast deze peilingen hebben wij ook een ouder- en leerlingenpanel. Deze klankbordgroepen denken met ons mee en bedienen ons van advies.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verschillende reglementen en protocollen liggen ten grondslag aan een veilig schoolklimaat. Deze zijn altijd op te vragen bij de school en staan voor onze leerlingen op Yunet.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In lijn met de landelijke LAKS monitor voor het meten van de tevredenheid bij onze leerlingen, voeren wij om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders. Hiermee krijgen wij zowel vanuit de leerlingen als vanuit de ouders belangrijke informatie om ons onderwijs nog verder te verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven