Emmacollege voor Havo Mavo Vbo Lwoo

Schandelermolenweg 21 6415 GG Heerlen

  • Schoolfoto van Emmacollege voor Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Emmacollege voor Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Emmacollege voor Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Emmacollege voor Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Emmacollege voor Havo Mavo Vbo Lwoo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Techniekcollege Parkstad Limburg is een bovenbouw locatie. 
Dat wil zeggen dat de leerlingen starten in leerjaar drie van het vmbo.

De eerste twee leerjaren hebben de leerlingen dus gevolgd op een andere school/locatie.

Daardoor is er voor het Techniekcollege niet direct een indicator 'Schooladvies en plaatsing'.

Natuurlijk hebben wij wel nauw contact met de aanleverende scholen, zodat we weten of de leerlingen een plaatsing in leerjaar drie hebben die overeenkomstig is met het advies van de basisscholen.

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven