Emmacollege MAVO KBL BBL

De Weggebekker 1 6413 NR Heerlen

  • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL
  • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In overleg met ouders en basisscholen worden leerlingen op het geschikte niveau geplaatst.

Voor basisscholen is het vaak moeilijk een enkelvoudig advies te geven aangaande het startniveau in het voortgezet onderwijs. Het Emmacollege biedt de leerling het niveau aan dat het best past bij de mogelijkheden. Het Emmacollege geeft leerlingen steeds weer (nieuwe) kansen om een diploma te halen. 

Met de basisscholen is afgesproken dat zij proberen eenduidige adviezen geven bij aanmelding van leerlingen, echter dubbele adviezen zijn mogelijk. Het basisonderwijs kan altijd het V.O. inschakelen voor hulp bij het advies. Ook kan een intaker uit het VO op aanvraag aanwezig zijn bij een adviesgesprek. Het advies wordt met de basisschool en de intakecommissie besproken. Dit niveau wordt ook vermeld bij de Inspectie. Het Emmacollege probeert alles uit de leerlingen te halen. Leerlingen krijgen in overleg met mentor en teamleider de mogelijkheid om op te stromen in één of meerdere vakken. Daarnaast zijn er leerlingen die volledig opstromen van bijvoorbeeld basis naar kader.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Een goede doorstroom voor de leerling is van belang. Op het juiste niveau starten is uitgangspunt. De basisschool kan een zowel een enkelvoudig als een dubbel advies geven aangaande het startniveau in het voortgezet onderwijs. Het Emmacollege biedt de leerling het niveau aan dat het best past bij de mogelijkheden. Het advies wordt met de basisschool en de intakecommissie besproken. Dit niveau wordt ook vermeld bij de Inspectie. Het Emmacollege daagt de leerling uit zo optimaal mogelijk te functioneren en biedt steeds kansen en mogelijkheden om te kunnen groeien. De leerling kan zo doorstromen (niet doubleren) en zelfs op een hoger niveau uitkomen (opstroom).


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages liggen de afgelopen jaren rond de 95%

Met het team en in de vaksecties worden de resultaten geanalyseerd en verbeterpunten besproken. Dit kan bv. leiden tot eerder en/of meer examentraining; Nog betere monitoring van vorderingen van examenkandidaten; Vakdocenten bezinnen zich op leerstof van hun vak; Goede determinatie en tijdig signaleren in klas 1 en 2; Intensieve contacten met leerling en ouders; Goede voorlichting en begeleiding m.b.t.. pakketkeuze etc..

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit Venster geeft de waarnemingen/beoordelingen van mensen/instanties van buiten de school weer.

De Onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijskundige proces, naar naleving van wettelijke voorschriften, naar besteding van middelen, naar planmatige verbeteractiviteiten enz.

Inspectierapporten zijn te lezen op de website www.onderwijsinspectie.nl onder het kopje "Zoek scholen"

Opbrengstenoordeel en opbrengstenkaart vindt men hier ook.

Terug naar boven