Emmacollege MAVO KBL BBL

De Weggebekker 1 6413 NR Heerlen

 • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL
 • Schoolfoto van Emmacollege MAVO KBL BBL

In het kort

Toelichting van de school

Visie, missie en profiel

Onze missie is er samen voor te zorgen dat iedereen op het Emmacollege wordt gezien. Het Emmacollege  bereidt leerlingen voor om verantwoorde keuzes te maken in de snel veranderende maatschappij, motiveert en daagt uit om zichzelf te ontwikkelen, gebruikmakend van een passende route in het onderwijs. We bieden samen, leerlingen-medewerkers-ouders, aandacht en geborgenheid aan de leerling.

Het Emmacollege is een school voor VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en biedt de volgende leerwegen aan: de MAVO  (= Theoretische Leerweg), de KaderBeroepsgerichte Leerweg en de BasisBeroepsgerichte Leerweg. Het Emmacollege maakt verder deel uit van het Techniekcollege in Heerlen. Daarnaast is er nog een aparte locatie Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) in Brunssum.

Het Emmacollege is een school:

 • die kleinschalig opgezet is en veiligheid en geborgenheid biedt. Er is een schoolbrede aanpak om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerling, ouder, personeel) te komen tot sociaal gedrag.
 • waar leerlingen zoveel mogelijk leerarrangementen (maatwerk/differentiatie) kunnen volgen, die op het ontwikkelen van de benodigde 21-eeuwse vaardigheden (sociale vaardigheden, inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen, communicatie, samenwerking, problemen oplossen, creativiteit, innovatie, kritisch denken, ICT vaardigheden, mediawijsheid) zijn toegesneden en waar ze veel kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.
 • die leerlingen die instromen vanuit het primair onderwijs een drempelloze overgang biedt en tevens voorbereidt op een goede vervolgopleiding door een breed onderwijsaanbod, uitgebreide loopbaanoriëntatie en -begeleiding en beroepsoriëntatie (stages).
 • die leerlingbegeleiding en –zorg biedt op kwalitatief hoog niveau.
 • die systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen.
 • die systematisch aandacht geeft aan de leerrendementen, de ontwikkel- en leerlijnen en de talenten van de individuele leerling.

 

Kenmerken van de school

 • goed onderwijs
 • mavo, kbl, bbl
 • veiligheid, respect, duidelijk
 • aandacht en begeleiding
 • voorbereidend en burgerschap

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Aanmeldavond groep 8 ouders/verzorgers

 2. Aanmeldavond groep 8 ouders/verzorgers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het regionale voedingsgebied Parkstad als geheel is er sprake van een daling van het aantal leerlingen, bepaald door demografische factoren. 

Schooljaar 2023- 2024: Aantal leerlingen 3 locaties Emmacollege totaal:  626 + ISK (fluctueert)

Opbouw hiervan:           

                                            leerjaar 1  - leerjaar 2 - leerjaar 3 - leerjaar 4       Totaal

 • De Weggebekker:                194             158           125           143               620
 • Techniekcollege Emma:          x                x               36            30                 66      totaal: 686                                              (leerlingen gaan vanuit De Weggebekker bij profielkeuze BWI-M&T-PIE na klas 2 naar Techniekcollege Emma )  
 • EOA Brunssum:              (aantal fluctueert tijdens schooljaar)                 rond 440                                                                                                                                                     

Een goede afstemming met het basisonderwijs, goed onderwijs met ruime onderwijsfaciliteiten, veel aandacht voor de voorbereiding op de juiste profielkeuze, optimale inzet op examenvoorbereiding, een zeer gestructureerde leerlingbegeleiding en een veilig en prettig schoolklimaat vormen hiervoor de basis. Het plaatsen van leerlingen op de juiste leerweg, met de mogelijkheid tot doorgroei blijft een belangrijk doel. Daarnaast is de samenwerking met de vervolgopleidingen zeer wezenlijk.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
616

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven