Yuverta vmbo Heerlen

Heldevierlaan 12 6415 SB Heerlen

Schoolfoto van Yuverta vmbo Heerlen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door onderzoek/determinatie tijdens verschillende fases zorgen wij ervoor dat de leerling op de juiste plek zit. Het betreft hier deels genormeerde determinatie-instrumenten. Dit uit zich in goede opbrengsten met betrekking tot studiesnelheid.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Zoals uit de grafieken blijkt, hebben onze examenleerlingen afgelopen schooljaar bovengemiddelde gescoord.Allereerst hebben wij dit aan onze leerlingen zelf te danken, maar zonder onze voortdurende aandacht voor de leeropbrengsten was dit niet gelukt. Door de werkwijze van opbrengstgericht werken, richten wij ons onderwijsproces zo in, dat wij het maximale uit onze leerlingen halen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Door doorstroomcijfers tonen dat onze leerlingen niet alleen kiezen voor onze eigen groene sector. De gegevens laten zien dat onze leerlingen ook succesvol zijn in andere sectoren en dat ons vmbo een goede basis is voor alle sectoren!
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met de wisseling van directie is ook de visie op onderwijs aangescherpt.
Centraal in onze visie staat nu de persoonlijke groei van onze leerlingen, in plaats van leerlingen afrekenen op behaalde cijfers.

Insteek is dat wij in ons onderwijs iedere leerling tot zijn of haar "maximum van kunnen" brengen. Concreet richten wij ons op leren-leren vaardigheden, leergedrag en motivatie.

Door een systeem in te richten waarmee wij de groei van onze leerlingen kunnen meten, stimuleren we de ontwikkeling en de wil om te leren.
We zetten sinds dit schooljaar in op een optimale doorstroom door ons Vmbo, door individueel aandacht te geven en bij te sturen. 

Terug naar boven