CITAVERDE College, locatie Heerlen

Heldevierlaan 12 6415 SB Heerlen

Schoolfoto van CITAVERDE College, locatie Heerlen

In het kort

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft locatie CITAVERDE College Heerlen het predikaat Excellente School 2015-2017 toegekend. En daar zijn wij trots op! Toch zijn wij ons bewust van de verplichting de geprezen 'groene hart'-filosofie te borgen.

Het traject Excellente School is niet alleen een vorm van erkenning en waardering, maar ook een uitdaging om het onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen. CITAVERDE College Heerlen richt zich op persoonsontwikkeling, waarbij het motto is ‘wie ben je en wat wil je’. Wij stimuleren reflectie en respect bij docenten en leerlingen en zorgen dat het schoolklimaat goed is. Respect tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten en tussen docenten onderling is een van de hoekstenen van ons schoolklimaat.  De inspectie verwacht dat de school zich nog verder zal ontwikkelen en sluit haar rapport af met de conclusie ‘kinderen leren hier voor hun toekomst'! 

En dit sluit prima aan bij onze eigen slogan: CITAVERDE voor het leven!

Kenmerken van de school

 • VMBO-Groen
 • Persoonlijke aandacht
 • Optimale talentontwikkeling
 • Oog voor diversiteit
 • Excellente School

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Op zaterdag 7 november openen wij onze deuren... digitaal! Vanuit thuis kun je kennismaken met onze docenten, leerlingen en ons onderwijs. Natuurlijk kun je er ook je vragen stellen via de chat.

 2. Op zaterdag 7 november openen wij onze deuren... digitaal! Vanuit thuis kun je kennismaken met onze docenten, leerlingen en ons onderwijs. Natuurlijk kun je er ook je vragen stellen via de chat.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds een aantal jaren weten steeds meer ouders en leerlingen de weg naar onze school te vinden. Dit ondanks het gegeven dat wij in een gebied van krimp liggen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Onze taak is het nu de hoge verwachtingen die men van onze school heeft ook waar te maken.
Weergave

Leerlingen
625

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting