Trinitas College - Han Fortmann

Beukenlaan 1 1701 DA Heerhugowaard

Schoolfoto van Trinitas College - Han Fortmann

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen van het Han Fortmann zijn over het algemeen tevreden over de school! Dit is belangrijk voor ons om te weten zodat we gericht kunnen inzetten op die aspecten waar ons nog wat te doen staat en aandacht kunnen blijven geven aan dat wat goed gaat. We zien dat leerlingen in havo 3 en havo 5 (groep leerlingen die is gevraagd het tevredenheidsonderzoek in te vullen) minder tevreden zijn. Dat vinden we jammer. Voor deze leerlingen zullen we de komende periode/schooljaar extra aandacht hebben en inzetten op (sociale) activiteiten.

Het onderzoek vindt elk jaar plaats in maart/april. Door de schoolsluiting in 2020 is het onderzoek over schooljaar 2019-2020 niet representatief. Daarom zijn van dat schooljaar geen gegevens getoond.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een van de vier ambities van de school is 'wij hebben een positief Schoolklimaat'. Dit betekent dat leerlingen worden gehoord en gezien. Leerlingen zijn en voelen zich veilig. Hierdoor kan iedere leerling zich optimaal ontwikkelen.

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers ervaren leerlingen de school als Veilig en wordt dit bevestigd door de weinige incidenten die plaatsvinden op school. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Trinitas College bevraagt naast leerlingen ook ouders over hoe tevreden zij zijn over de school. Met deze feedback kunnen we gericht aan de slag met die aspecten waar ons nog wat te doen staat en aandacht blijven geven aan dat wat goed gaat. 

Het hier getoonde tevredenheidscijfer van 2020-2021 en 2021-2022 laat zien dat ouders over het algemeen tevreden zijn en deze tevredenheid stabiel is.  

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven