Trinitas College - Han Fortmann

Beukenlaan 1 1701 DA Heerhugowaard

Schoolfoto van Trinitas College - Han Fortmann

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een leerling kiest in leerjaar 3 voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze docenten vinden een goede en vertrouwde sfeer in de klas belangrijk. Zij geven persoonlijke aandacht aan leerlingen tijdens het leerproces in de (mentor-)lessen en indien noodzakelijk daarbuiten. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfredzaamheid bij het leren van onze leerlingen. In alle klassen is de mentor het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Alle klassen hebben, naast de vaklessen van de mentor, een mentoruur, waarin de mentor belangrijke thema’s bespreekt. In overleg kunnen de mentor, de ouders en de leerling besluiten tot bepaalde vormen van extra begeleiding of ondersteuning.

In onze Schoolgids staan de mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning van leerlingen uitgebreid beschreven, klik hier.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven