Bornego Junior & Mavo

Dominee Kingweg 2 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2018 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de eerste klas leerlingen en de leerlingen uit mavo 3 (vmbo-TL).

Over de hele linie scoren we sterk in vergelijking met andere brugklassen. Trots zijn we op het cijfer 9,3 welke de leerlingen geven voor de veiligheid. Daarnaast zien zijn de leerlingen erg tevreden over hun mentor, zij geven hiervoor een 8,5. De docenten zijn ook respectvol naar leerlingen, hier krijgen zij het cijfer 8,2 voor.

Voor de algemene tevredenheid en het schoolklimaat zien we een verschil tussen de mavo (6,4 en 6,9), havo (7,9 en 8,1) en vwo (7,1 en 7,4), maar gemiddeld levert dat toch weer een mooi resultaat van respectievelijk een 7,0 voor de algemene tevredenheid en een 7,3 voor het schoolklimaat.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bornego Junior & Mavo wordt door ouders en leerlingen ervaren als een school waar ze zich op hun gemak voelen. De school wordt ervaren als een veilige school, zo blijkt uit de leerlingen- en ouderenquête die gehouden is 2018, het schoolklimaat krijgt van de leerlingen gemiddeld een 7,3 en de veiligheid zelfs een 9,3.

De school heeft het arbo-beleid op orde.Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2018 is er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders van de leerlingen uit klas 1 van Bornego Junior. We spreken in de ouderklankbord intensief met ouders over zaken die beter kunnen. Voor het komend jaar is dit de ondersteuning en de wijze waarop we die uitvoeren en inrichten, maar vooral ook hoe we ouders kunnen betrekken bij de ondersteuning. De ouders spreken in het algemeen positief over de school, een 8,2 voor de algemene tevredenheid.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven