Bornego Junior & Mavo

Dominee Kingweg 2 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De brugklasleerlingen van Bornego Junior & Mavo blijven op de vestiging als zij de mavo-opleiding volgen of stromen door naar het Bornego Lyceum voor de havo- en vwo-opleidingen. We plaatsen leerlingen in leerjaar 1 op basis van het advies van de basisschool en bij een twijfel- of dubbeladvies op het hoogste niveau. De ontwikkeling van de leerling binnen groep 6,7 en 8, zoals die zichtbaar is binnen de Plaatsingswijzer, en de prestaties in leerjaar 1 en 2 zijn bij de plaatsing belangrijke criteria. We proberen de eerste twee leerjaren te benutten om goed te bepalen of het plaatsingsniveau ook het juiste niveau is voor de leerling. Mochten er redenen zijn om hiervan af te gaan wijken, dan kan dit twee kanten op. De rol van de coach is bij het monitoren van de voortgang heel belangrijk. De coach zal bij twijfel aan het niveau een gerichte analyse uitvoeren om na te gaan of een overstap wenselijk is. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Bornego Junior & Mavo biedt onderwijs aan brugklasleerlingen. De examencijfers van de mavo-leerlinge, kunt u zien bij Bornego Beugel. Ook op onze vestiging in Joure hebben mavo-leerlingen examen gedaan. Hun resultaten kunt u zien bij Bornego Joure. En de resultaten van de leerlingen met een havo- of vwo-opleiding, zijn te vinden bij Bornego Lyceum.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Van deze school zijn voor 2020-2021 geen gegevens beschikbaar.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De vestiging heeft een basisarrangement. Dat betekent dat de resultaten op orde zijn. Dat geldt ook voor de wijze waarop we het onderwijs organiseren.

Begin 2014 heeft de inspectie een periodiek onderzoek uitgevoerd binnen de basisberoepsgerichte leerweg. Daarvoor zijn ze twee dagen op de vestiging geweest en hebben met leerlingen en docenten gesproken en de lessen bezocht. In het voorjaar van 2016 is er een onderzoek uitgevoerd binnen de havo. Ook bij dit bezoek zijn lessen bezocht en is er met leerlingen, ouders en medewerkers gesproken. De Inspectie was tevreden over de kwaliteit van de lessen.

Terug naar boven