Bornego Junior & Mavo

Dominee Kingweg 2 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo
  • Schoolfoto van Bornego Junior & Mavo

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

Bornego Junior & Mavo is een vestiging met de klassen 1&2 mavo/havo/vwo. De bovenbouw van de mavo; leerjaar 3&4 volgen hun onderwijs op de Beugel. Alle leerlingen van vmbo-basis en  -kader gaan naar het Kei College, waar ze na het tweede jaar een beroepsgerichte leerweg volgen. Voor informatie hierover, verwijzen we naar de website van het Kei College.

Leerlingen die de havo of het vwo volgen, kiezen vanaf klas 4 een profiel. Zij volgen vanaf leerjaar 3 hun lessen op onze vestiging Bornego Lyceum. Het Bornego Lyceum biedt vier profielen:
- Natuur en techniek;
- Natuur en gezondheid;
- Economie en maatschappij;
- Cultuur en maatschappij.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Het Strategisch Beleidsplan van het Bornego College beschrijft het gekozen beleid van de school in de komende jaren. Zowel organisatorisch als onderwijskundig. Het is samen met ouders, leerlingen en personeel tot stand gebracht en vastgesteld in het bestuur en in de medezeggenschapsraad.  Om uitdagend onderwijs te bieden willen we werken met heldere, haalbare doelen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De beschrijving van de leerlingondersteuning is opgenomen in dit ondersteuningsplan. Beide zijn als bijlage toegevoegd.

Het Bornego College voert de Wet op Passend Onderwijs uit. Dit wordt gedaan in samenwerking met meerdere scholen die alle verbonden zijn aan Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Wat we belangrijk vinden, is goed onderwijs voor alle leerlingen. Daar waar een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bekijken wij of we die extra ondersteuning kunnen bieden. Kan het Bornego College de extra ondersteuning niet bieden, dan wordt er gekeken welke school een passend aanbod kan doen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven