Aeres VMBO Heerenveen

Domela Nieuwenhuisweg 3 8448 GK Heerenveen

  • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
  • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen het fijn vinden om naar onze school te gaan. Hun mening telt. Jaarlijks vragen wij naar de tevredenheid van onze leerlingen. Wij bespreken de uitslag en gaan aan de slag met verbeterpunten. Waar mogelijk doen we dat samen met de leerlingen.

Toelichting:

In de gegevens hieronder wordt vmbo aangegeven als leerjaar 1 en 2 bedoeld wordt. Leerjaren 3 en 4 worden uitgesplitst op onderwijssoort, basis, kader of gemengd-theoretisch.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige leeromgeving voor onze leerlingen vinden wij vanzelfsprekend. We nemen jaarlijks een enquête af, zodat we inzicht krijgen in de beleving van veiligheid op onze school. Als het nodig blijkt, treffen we maatregelen ter verbetering.

In de gegevens hieronder wordt vmbo aangegeven als leerjaar 1 en 2 bedoeld wordt. Leerjaren 3 en 4 worden uitgesplitst op onderwijssoort, basis, kader of gemengd-theoretisch.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om goed contact met de ouders/verzorgers te onderhouden in het belang van de leerling. Een goed contact kan bijdragen aan het succes op school van uw kind. We vragen jaarlijks uw mening over het reilen en zeilen op school d.m.v. een tevredenheidsmeting. We bespreken de uitkomsten en vervolgacties in de klankbordgroepen van ouders/verzorgers, in de schooladviesraad (SAR) en in de onderwijsteams. Met elkaar spreken we af welke verbeteringen of veranderingen we zullen gaan doorvoeren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven