Aeres VMBO Heerenveen

Domela Nieuwenhuisweg 3 8448 GK Heerenveen

 • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen
 • Schoolfoto van Aeres VMBO Heerenveen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze school biedt het profiel Groen. 

In het 1e en 2e leerjaar volg je theorie en praktijkvakken. Je maakt kennis met de groene praktijk. Aan het eind van leerjaar 2 kies je een keuzepakket. Dit keuzepakket volg je naast het profieldeel Groen. Hierbij kun je kiezen uit:

 • Bloem & Styling
 • Dier & Welzijn       
 • Veehouderij & Akkerbouw      
 • Natuur & Recreatie       
 • Water & Natuur       
 • Voeding & Gezondheid       
 • Groene Techniek

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan kent een duur van vier jaar, 2018-2022. Vanaf schooljaar 2021-2022 evalueren we het schoolplan en kijken we vooruit hoe we verder gaan ontwikkelen als Aeres VMBO.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Soms heb je extra ondersteuning nodig. We bieden verschillende opvoedkundige en onderwijskundige programma's. Hierdoor signaleren we vroegtijdig wat nodig is en zorgen we ervoor dat je een goede schoolperiode doorloopt.

Het schoolondersteuningsprofiel wordt één keer in de vier jaar met het samenwerkingsverband in de regio opgesteld. In het Ondersteuningsplan van de school staat hoe we ondersteuning organiseren. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven