Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs

Buitenbaan 3 8441 HB Heerenveen

  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Met name scoort de prettige sfeer en het ‘je zelf’ kunnen zijn hoog bij ons op school, alsmede omgang van leerlingen onderling. Dit is het algemene beeld onder de leerlingen binnen heel Sevenwolden, hoewel er ook verbeterpunten kunnen worden genoemd. Om die reden wordt er hard gewerkt aan onderwijsvernieuwingen. Zo zijn we vorig jaar gestart met Kunstkapsskolan in Grou (https://kunskapsskolan.nl) en het vernieuwde SLS-programma in Heerenveen (https://goo.gl/QRhsmY). Dit cursusjaar zijn we gestart met ons nieuwe AVO-plus onderwijs (https://goo.gl/EWNF58), waarvan het nieuwe M'Bition programma in de mavo/vmbo-tl deel uitmaakt. Ook het Kei College draait alweer een jaar op volle toeren met onze vernieuwde beroepsgerichte programma’s (https://goo.gl/3AdCvJ). Kopieer en plak een linkje in uw browser, of ga naar www.sevenwolden.nl

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

De Compagnie werkt aan een integrale aanpak veiligeheid en veilig werken binnen het project 'De Gezonde School'.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven