Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs

Buitenbaan 3 8441 HB Heerenveen

  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Sevenwolden Compagnie, school voor Praktijkonderwijs

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen diploma's en branchecertificaten behalen. Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen deze school met diploma's en/of certificaten verlaat.

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2016-2017 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Externe relaties / stagebedrijven

Verbeteren van de informatie over praktijkonderwijs
Informatie verstrekken over doelen en positie van de stage (in het leerproces)
Eisen en feedback vastleggen in stageboekje

Externe relaties / Zorgpartners
Opstellen van de 'zorgkaart' van de Compagnie
Folder over kenmerken en grenzen van de zorg en begeleiding op school 

Terug naar boven