OSG Sevenwolden

Ds Kingweg 10 8446 KZ Heerenveen

Schoolfoto van OSG Sevenwolden

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen behalen onvertraagd in 4 jaar hun diploma. In vmbo-tl is de doorstroomsnelheid gelijk aan het landelijke gemiddelde en op de basis en kaderopleidingen zelfs boven het landelijke gemiddelde
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Op het vmbo-basis zijn voor het derde jaar achtereenvolgend alle leerlingen geslaagd (100%). De kader en Theoretische leerweg zitten iets onder het landelijke gemiddelde, maar scoren beide ruimschoots boven de 90%. Met name de Theoretische leerweg laat over de afgelopen jaren een stijgende lijn zien.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het examencijfer op het vmbo-tl, is het gemiddelde van het cijfer voor het school examen (SE) en het centraal schriftelijk examen (CE). Het examencijfer op het vmbo-b/k, is het gemiddelde van het cijfer voor het centraal examen (CE) en het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE). Vanaf 01-09-2017 krijgt het vmbo in Heerenveen een nieuwe kwaliteitsimpuls. De beroepsgerichte programma's worden vernieuwd en in samenwerking met het Bornego College aangeboden. De theoretische leerweg gaat dan op in het nieuwe AVO en AVO-plus onderwijs (mavo)
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven