Sevenwolden Buitenbaan

Buitenbaan 5 8441 HB Heerenveen

  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Met name scoort de prettige sfeer en het ‘je zelf’ kunnen zijn hoog bij ons op school, alsmede omgang van leerlingen onderling. Dit is het algemene beeld onder de leerlingen binnen heel OSG Sevenwolden, hoewel er ook verbeterpunten kunnen worden genoemd. Om die reden wordt er hard gewerkt aan onderwijsvernieuwingen. In het schooljaarplan 1AVO kunt u lezen waar we op locatie Buitenbaan samen met locatie Fedde Schurer aan werken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen hebben er recht op goed les te krijgen in een prettige sfeer en in een veilige omgeving. OSG Sevenwolden streeft naar een positief klimaat, waar pesten niet bij hoort. Centraal staat dat de leerlingen leren goed en respectvol met elkaar om te gaan en zich bewust worden van het effect van hun eigen gedrag op anderen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In de periode januari t/m april is een tevredenheidsonderzoek onder ouders van leerlingen in leerjaar 1, 3 en 5 afgenomen.

De ouders geven mooie rapportcijfers. Maar er is ook werk aan de winkel. Sevenwolden meet zich met de best presterende scholen in Nederland en heeft de ambitie om binnen enkele jaren op dat niveau te presteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven