Sevenwolden Buitenbaan

Buitenbaan 5 8441 HB Heerenveen

  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Locatie Buitenbaan is een onderbouw-locatie waar leerlingen met een vmbo-tl (mavo), havo of vwo advies onderwijs volgen t/m leerjaar 3 en mavo 4. Leerlingen met een dubbel advies (bijvoorbeeld havo/vwo) worden altijd geplaatst op het hoogste niveau.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Verreweg de meeste leerlingen gaan onvertraagd na twee jaar naar de bovenbouw of tweede fase. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2018/2019 kunnen leerlingen op locatie Buitenbaan een mavo diploma halen.
In de afgelopen twee schooljaren hebben de corona maatregelen invloed gehad op de examens. Zo is in schooljaar 2019/2020 geen landelijk centraal schriftelijk afgenomen en gold in 2020/2021 een speciale slaag- / zakregeling.

De havo- en vwo-leerlingen van locatie Buitenbaan stromen na het derde leerjaar door naar locatie Fedde Schurer. Op de pagina van locatie Fedde Schurer kunt u de slaagpercentages van onze leerlingen daar bekijken.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Sinds 2018/2019 kunnen leerlingen op locatie Buitenbaan een mavo diploma halen.
De havo en vwo leerlingen stromen na leerjaar 3 door naar locatie Fedde Schurer.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven