Sevenwolden Buitenbaan

Buitenbaan 5 8441 HB Heerenveen

  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
  • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan

Profielkeuze

Toelichting van de school

De mavo 4 leerlingen van locatie Buitenbaan kunnen kiezen uit de 4 profielen: Economie, Zorg en welzijn, Techniek en Landbouw (groen).

De havo- en vwo-leerlingen van de Buitenbaan vervolgen na leerjaar 3 hun schoolloopbaan op locatie Fedde Schurer. Alle 4 profielen worden daar aangeboden: Cultuur & maatschappij, Economie & maatschappij, Natuur & gezondheid en Natuur & techniek.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

OSG Sevenwolden heeft de koers voor de periode 2019 - 2024 vastgelegd in het Strategisch beleidsplan. In het schooljaarplan 1AVO hebben de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer beschreven hoe zij samen het Strategisch beleidsplan handen en voeten geven op de eigen schoollocaties; aan welke thema's gewerkt wordt.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het ondersteuningsplan beschrijft welke extra begeleiding op maat leerlingen kunnen krijgen als ze dat nodig hebben.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven