Sevenwolden Buitenbaan

Buitenbaan 5 8441 HB Heerenveen

 • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
 • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
 • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
 • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan
 • Schoolfoto van Sevenwolden Buitenbaan

In het kort

Toelichting van de school

Op de locatie Sevenwolden Buitenbaan zijn leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies van harte welkom. Zij kunnen kiezen uit drie stromen met elk een eigen onderwijsconcept:

SportlifeStyle
Binnen de combinatie van onderwijs en sport, leren talentvolle (sport)leerlingen sturing (regie) te geven aan hun eigen leerproces.

Jenaplan*
Bestemd voor leerlingen die het accent willen leggen op samenwerkend, projectmatig en creatief leren; op weg naar zelfstandigheid.

AVO Plus
Bestemd voor de leerlingen die met ambitie en talent aan succes willen werken. Specifiek binnen AVO Plus is er aandacht voor de interessegebieden: technologie, cultuur en ondernemen.

* Met ingang van 1/8/2022 start op de Buitenbaan de nieuwe school "Kiim" voor leerlingen van 10 tot 18 jaar. Het gedachtengoed van Jenaplan is hierbij het vertrekpunt.

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Sport en cultuur
 • Zelfbewust en wereldwijs
 • Openbaar
 • Toegankelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
705

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?