Sevenwolden Fedde Schurer

Schans 100 8441 AE Heerenveen

 • Schoolfoto van Sevenwolden Fedde Schurer
 • Schoolfoto van Sevenwolden Fedde Schurer
 • Schoolfoto van Sevenwolden Fedde Schurer
 • Schoolfoto van Sevenwolden Fedde Schurer
 • Schoolfoto van Sevenwolden Fedde Schurer

In het kort

Toelichting van de school

De eerste fase van OSG Sevenwolden vertegenwoordigt de eerste drie leerjaren van de mavo, havo en vwo en het vierde leerjaar van de mavo. Met ruim 1100 leerlingen is Fedde Schurer onze grootste locatie. Het hart van de school is de gezellige kantine waar je andere leerlingen kunt ontmoeten. Sevenwolden Fedde Schurer heeft prima faciliteiten voor sport en cultuur. Naast de reguliere opleidingen voor havo en vwo, is de school ook een TopSportTalent school. Dat betekent extra faciliteiten voor LOOT leerlingen en een aparte TopSport afdeling. In het kader van een herziening van de onderbouw, willen we komen tot een aanbod voor andere talentgroepen zoals b.v. kunst en ontwerpen, muziek en theater, onderzoeken en ontwerpen en internationalisering.

Nieuwsgierig en initiatiefrijk zijn, plezier hebben in leren, verantwoordelijk zijn voor je leerproces, uit je opleiding halen wat er in zit. Op weg naar “zelfbewust en wereldwijs”. Dat zijn eigenschappen die wij als school graag zien bij onze leerlingen. Die leerlingen bestaan en gelukkig hebben we ze ook, maar iedere ouder, en iedereen die met jonge mensen werkt, weet dat er velen zijn die we op weg naar een volwassen studiehouding een handje zullen moeten helpen. Daarop is onze ondersteuningsstructuur ingericht. Voor leerlingen bij wie het echt even niet gaat, ook niet met extra ondersteuning, bieden we een time-out voorziening Binnenboord genaamd. Leerlingen zijn dan een tijdje buiten het reguliere onderwijs om weer greep te krijgen op school en studie. 

Naast Binnenboord hebben we ook een bijzondere vorm van onderwijs bedoeld voor leerlingen cognitief havo/vwo met een stoornis in het autistisch spectrum en een cluster 4 indicatie: Synthese onderwijs. In de samenwerking met Renn4 en het Bornego College biedt dit een plek voor leerlingen voorheen gedoemd om thuiszitter te worden. Nu kunnen deze leerlingen met een stevige structuur speciale ondersteuning lessen volgen in de reguliere setting van de school en zich zelfs richten op het halen van een diploma.


Kenmerken van de school

 • Toegankelijk
 • Kwaliteit
 • Sport en cultuur
 • Zelfbewust en wereldwijs
 • Openbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1078

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?