Kei College OSG Sevenwolden

Dominee Kingweg 8 8446 KZ Heerenveen

Schoolfoto van Kei College OSG Sevenwolden

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Op ons Kei College volgen de meeste leerlingen een opleiding op - of boven hun basisschooladvies
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen komen onvertraagd in de bovenbouw terecht. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Het slaagpercentage op het Kei College ligt om en nabij het landelijke gemiddelde. Met ingang van 1 augustus 2017 zijn we gestart met beroepsgerichte programma's in samenwerking met het Bornego College. Omdat we meer maatwerk gaan bieden in het beroepsgerichte vmbo, verwachten wij in de toekomst nog hogere slaagpercentages

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het examencijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het centraal examen (CE) en het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE). De basisopleidingen scoren net iets onder - en de kaderopleidingen net iets boven het landelijke gemiddelde. We zien bij de basisopleidingen een stijgende lijn ten opzichte van een jaar eerder. De kaderopleidingen zitten al langer in de lift.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven