Kei College OSG Sevenwolden

Dominee Kingweg 8 8446 KZ Heerenveen

Schoolfoto van Kei College OSG Sevenwolden

In het kort

Toelichting van de school

Het Kei College is de school waarin het Bornego College en OSG Sevenwolden samenwerken aan het beste onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen.In het Kei College komen drie elementen samen: een intensieve samenwerking in de beroepsgerichte leerwegen tussen het Bornego College en OSG Sevenwolden in Heerenveen, waarbij de vernieuwing van het beroepsgerichte vmbo gezamenlijk wordt opgepakt,met een nieuw onderwijsconcept met ruime keuzemogelijkheden voor leerlingen, met leerroutes gericht op verschillen tussen leerlingen, die aansluiten bij de arbeidsregio en het vervolgonderwijs.

Onze school is te vinden via: www.kei.college

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Cultuur
  • Maatwerk
  • Loopbaanleren
  • Vernieuwd vmbo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?