Bornego Lyceum

Dominee Kingweg 1 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de 3e klas leerlingen van het Bornego College een tevredenheidsenquête uitgevoerd. Leerlingen zijn gemiddeld tevreden over het onderwijs dat ze op het Bornego Lyceum krijgen aangeboden. Onze leerlingen zijn net iets minder tevreden dan het landelijk gemiddelde.

Leerlingen wijzen ons erop dat we meer rekening kunnen houden met wat ze wel en wat ze niet kunnen en dat we ze meer mogen uitdagen. We zijn er van overtuigd dat we daarmee op de goede weg zijn. We bieden extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een faalangstreductietraining. En we hebben verschillende meerbegaafdenprojecten, voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen geven ons een 9,5 voor het gevoel van veiligheid. Daarmee scoort onze school ruim hoger dan het landelijk gemiddelde. De mentor is voor de leerling het eerste aanspreekpunt als het over pesten gaat. Doordat een leerling zijn/ haar mentor goed kent, is de stap naar de mentor gemakkelijk gemaakt. Indien gewenst kan de mentor ook contact op nemen met collega's om de gepeste leerling te ondersteunen en om te trachten het pesten te stoppen.

Naast de mentor hebben we een interne vertrouwenspersoon, dit is mevrouw Anneke Wiersma.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In maart 2016 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders van onze derde klas leerlingen. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de ouders tevreden zijn over het Bornego Lyceum. Op bijna alle punten scoren we boven het landelijk gemiddelde en op een punt scoren we op het landelijk gemiddeld.

Een groot deel van de ondervraagde ouders zou het Bornego Lyceum als school adviseren aan ouders van andere kinderen. De school staat goed bekend. Ook geven ouders aan dat hun kinderen zich veilig voelen op school.

Uit het onderzoek kunnen we leren dat er ook punten zijn die extra aandacht vragen. Zo werken we aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het onderwijs voor de leerlingen. 

In het voorjaar van 2018 wordt weer een oudertevredenheidsonderzoek gehouden dat te zijner tijd gepubliceerd zal worden. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven