Bornego Lyceum

Dominee Kingweg 1 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In maart 2016 is onder de 3e klas leerlingen van het Bornego College een tevredenheidsenquête uitgevoerd. Leerlingen zijn gemiddeld tevreden over het onderwijs dat ze op het Bornego Lyceum krijgen aangeboden. Onze leerlingen zijn net iets minder tevreden dan het landelijk gemiddelde.

Leerlingen wijzen ons erop dat we meer rekening kunnen houden met wat ze wel en wat ze niet kunnen en dat we ze meer mogen uitdagen. We zijn er van overtuigd dat we daarmee op de goede weg zijn. We bieden extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een faalangstreductietraining. En we hebben verschillende meerbegaafdenprojecten, voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken.

In het voorjaar van 2018 wordt weer een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden dat te zijner tijd gepubliceerd zal worden. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In maart 2016 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouders van onze derde klas leerlingen. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de ouders tevreden zijn over het Bornego Lyceum. Op bijna alle punten scoren we boven het landelijk gemiddelde en op een punt scoren we op het landelijk gemiddeld.

Een groot deel van de ondervraagde ouders zou het Bornego Lyceum als school adviseren aan ouders van andere kinderen. De school staat goed bekend. Ook geven ouders aan dat hun kinderen zich veilig voelen op school.

Uit het onderzoek kunnen we leren dat er ook punten zijn die extra aandacht vragen. Zo werken we aan het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het onderwijs voor de leerlingen. 

In het voorjaar van 2018 wordt weer een oudertevredenheidsonderzoek gehouden dat te zijner tijd gepubliceerd zal worden. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven