Bornego Lyceum

Dominee Kingweg 1 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bovenbouw gaan vergeleken met het landelijke gemiddelde meer leerlingen zonder doubleren in één keer door van de onderbouw naar het eindexamen. Dit geldt vooral voor de vwo-afdeling.
            

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2016-2017 lag het slagingspercentage iets onder het landelijk gemiddelde. 

Op de gymnasiumafdeling was het slagingspercentage 100%. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In 2016-2017 hebben onze examenleerlingen op (havo) of boven (vwo) het landelijk gemiddelde gescoord. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Van de examenleerlingen van 2015-2016 is 75% van de havo leerlingen na het behalen van het diploma een hbo opleiding gaan doen en van de vwo-leerlingen 57% een universitaire opleiding en 30% een hbo-opleiding. Het aantal leerlingen dat een universitaire opleiding is gaan volgen ligt lager dan voorgaande jaren.

Van de examenleerlingen van 2014-2015 is 90% van de havo leerlingen na het behalen van het havo-diploma een hbo opleiding gaan doen en van de vwo-leerlingen 82% een universitaire opleiding en 11% een hbo-opleiding. Een aantal leerlingen is tijdens het studeren geswitcht van opleiding, maar verreweg de meeste leerlingen zijn de studierichting blijven volgen.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit wordt jaarlijks op verschillende manieren gemeten, natuurlijk door te kijken naar de examenresultaten, maar ook door goed in de gaten te houden hoe de leerlingen het in hun schoolloopbaan doen. We vragen ook na bij onze oud-leerlingen hoe zij het op hun vervolgopleiding doen. Sinds schooljaar 2016-2017 houden we jaarlijks een interne audit. Daarnaast houden we goed contact met onze toeleverende scholen.
 


In het opbrengstenoordeel, dat de inspectie verstrekt, is te zien dat zowel het havo als het vwo op het lyceum een voldoende scoort. Dit geldt zowel voor de doorstroom als voor de examenresultaten. De op het examen behaalde cijfers zijn voor beide afdelingen boven de norm. Onze leerlingen leggen hun examen dus met goede cijfers af.

Terug naar boven