Bornego Lyceum

Dominee Kingweg 1 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bovenbouw gaan vergeleken met het landelijke gemiddelde meer leerlingen zonder doubleren in één keer door van de onderbouw naar het eindexamen. Dit geldt vooral voor de vwo-afdeling.
            

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Van de examenleerlingen van 2015-2016 is 75% van de havo leerlingen na het behalen van het diploma een hbo opleiding gaan doen en van de vwo-leerlingen 57% een universitaire opleiding en 30% een hbo-opleiding. Het aantal leerlingen dat een universitaire opleiding is gaan volgen ligt lager dan voorgaande jaren.

Van de examenleerlingen van 2014-2015 is 90% van de havo leerlingen na het behalen van het havo-diploma een hbo opleiding gaan doen en van de vwo-leerlingen 82% een universitaire opleiding en 11% een hbo-opleiding. Een aantal leerlingen is tijdens het studeren geswitcht van opleiding, maar verreweg de meeste leerlingen zijn de studierichting blijven volgen.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit wordt jaarlijks op verschillende manieren gemeten, natuurlijk door te kijken naar de examenresultaten, maar ook door goed in de gaten te houden hoe de leerlingen het in hun schoolloopbaan doen. We vragen ook na bij onze oud-leerlingen hoe zij het op hun vervolgopleiding doen. Wij houden jaarlijks een interne audit. Daarnaast houden we goed contact met onze toeleverende scholen.
 


In het opbrengstenoordeel, dat de inspectie verstrekt, is te zien dat zowel het havo als het vwo op het lyceum een voldoende scoort. Dit geldt zowel voor de doorstroom als voor de examenresultaten. De op het examen behaalde cijfers zijn voor beide afdelingen boven de norm. Onze leerlingen leggen hun examen dus met goede cijfers af.

Terug naar boven