Bornego Lyceum

Dominee Kingweg 1 8446 KZ Heerenveen

  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum
  • Schoolfoto van Bornego Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Omdat er op het Bornego College in de tweede fase een ruime keuzemogelijkheid is, kunnen leerlingen hun vakkenpakket zó samenstellen dat ze in meer dan één profiel examen kunnen doen. Bijna 20% van alle havo-examenkandidaten heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Ruim 55% van de vwo-leerlingen doet historisch gezien examen in twee profielen. Hierdoor hebben leerlingen een ruimere keus als het gaat om de vervolgopleiding en kunnen zij zich breed ontwikkelen. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Strategisch Beleidsplan 2017-2021 van het Bornego College beschrijft het gekozen beleid van de school in de komende jaren. Zowel organisatorisch als onderwijskundig. Het is samen met ouders, leerlingen en personeel tot stand gebracht en vastgesteld in het bestuur en in de medezeggenschapsraad.   

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Bornego College heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is als bijlage toegevoegd.Het Bornego College voert de Wet op Passend Onderwijs uit. Dit wordt gedaan in samenwerking met meerdere scholen die allen verbonden zijn aan Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Wat we belangrijk vinden is goed onderwijs voor alle leerlingen. Daar waar een leerling extra ondersteuning nodig heeft bekijken wij of we die extra ondersteuning kunnen bieden. Kan het Bornego College de extra ondersteuning niet bieden, dan wordt er gekeken welke school een passend aanbod kan doen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven