HBM

Koediefslaan 73 2101 BT Heemstede

Schoolfoto van HBM

Profielkeuze

Toelichting van de school

De HBM is een echte categorale school. Wij willen op duidelijke en overzichtelijke wijze maatwerk leveren in onderwijskundig en pedagogisch opzicht. Het betekent dat we in ons onderwijs, gericht op de "echte mavoleerling", vooral oog zullen hebben voor de aanleg, het specifieke karakter en de motivatie van leerlingen.
In de Theoretische leerweg, wordt uitsluitend algemeen vormend onderwijs gegeven. De decaan begeleidt onze leerlingen vanaf leerjaar 2 tot aan het examen naar een juiste keuze van vakkenpakketten en vervolgopleidingen op mbo en doorstroom naar 4 havo. Hoe kies je wat bij je past, waar liggen jouw talenten? Door middel van beroepenevenementen, oriëntatie trajecten en voorlichtingsavonden wordt er gekozen voor de toekomst. Dit doet de decaan in overleg met leerling, ouders, mentoren, coaches en vakdocenten. De ondersteuning gebeurt digitaal door middel van Qompas. De leerlingen kiezen aan het eind van het tweede leerjaar weliswaar een profiel. Maar de praktijk is dat door het brede aanbod van algemeen vormende vakken in leerjaar 3 de leerling nog de mogelijkheid heeft om een ander profiel te kiezen aan het eind van het derde leerjaar. Voor het examen geldt in alle 4 profielen dat Nederlands, Engels en Maatschappijleer verplicht zijn. Daarnaast kiest de leerling twee examenvakken die profielgebonden zijn en worden twee examenvakken vrij gekozen. Elk vak heeft een basisdeel, een kerndeel en een verrijkingsdeel. In het verrijkingsdeel zit de stof waarmee de Theoretische leerweg zich onderscheidt van de andere leerwegen. Uiteraard zullen wij de leerlingen weer uitdagen een extra examenvak te kiezen, om daarmee bredere kansen te hebben. Dat kan ook L.O.2 (gym als examenvak) of kunstvakken2  (textiele werkvormen plus kunstgeschiedenis) zijn.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het doel van het zorgplan is het in kaart brengen van de aanwezige "zorg"binnen de school. In het plan wordt aangegeven worden wat de consequenties voor de schoolorganisatie zijn en welke investeringen / voorzieningen nodig zijn, zowel qua mensen als middelen. In het onderstaande plan wordt aangegeven op welke functionarissen de zorgstructuur een beroep doet en op welke niveaus zorg wordt aangeboden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven